Jump to content
Tukas_Tuktukas

Grobimų ir Teisėsaugos veiklų nuostatai

Rekomenduojami pranešimai

a3bf84180e26177ac0516e9e66c7df43948.png

Bendrieji nuostatai teisėsaugos/mafijos/gaujų.

732e98e8767f40284c81c376c5d42427384.jpg

 

 • Teisėsaugą sudaro tik Policijos departamentas, jų pareiga yra užtikrinti serveryje tvarką bei teisingumą, atstovauti serverio žaidėjų supratimą bei užtikrinti jų saugumą.
 • Teisėsauga privalo visada vykti į grobimus , susišaudymus, išlaisvinimus, sąjūdžius  ir kitus nusikalstamų grupuočių surengtus veiksmus.
 •  Teisėsauga gali daryti šturmus, patikras,  reidus izoliacijas bei budėjimus.

AgDnZJO.png

 1. Teisėsaugai draudžiama, piktnaudžiauti savo turimomis pareigomis tai ( rakinti be priežasties, uždėti įtarimą tam neturint priežasties, šaudyti į civilius, 
 2. Negalima surakinti asmenų kurie daro DM ant mašinos kaip 5-6 asmenys ar netgi daugiau.
 3. Teisėsauga negali dėti įtarimo/rakinti žaidėjus jų buvimo vietose tai:
 4.  Fūristų bazėje  draudžiama rakinti juos užlipusius ant sienos ir prie pat jų kelelio vartų.
 5.  Milenio kartelyje jo viduje.
 6.  Yakuza mafija ant jo kelelio, jo viduje ir sienų.
 7. Teisėsauga negali turėti jokių ryšių su nusikalstamomis grupuotėmis.
 8. Teisėsaugai draudžiama naudotis nusikalstamų grupuočių paslaugomis, darbo metu vartoti narkotines medžiagas ar rūkyti žolę.
 9. Teisėsauga turi teisę stabdyti serverio žaidėjus patikrinimui, net jei šie neturi įtarimo lygių (star) .
 10. Teisėsauga privalo vykti į nusikalstamų grupuočių rengiamas veiklas prieš teisėsaugą,  ir treniruočių, apmokymų, susirinkimų metu (išimtis: vykstant atrankai, kuomet prisijungęs tik vienas iš firmos vadovų)
 11.  Policija gali tikrinti visus serverio žaidėjus.
 12. Važiavimas geležinkeliu lygus NON-RP.
 13. Dedant kliūtis, privaloma dėti taip, jog būtų normalus, realus pravažiavimas.
 14. Teisėsauga privalo turėti įrodymus už visus įtarimus, jų neturint gresia išmetimas iš darbo, užblokavimas.
 15. Teisėsaugai dedant įtarimą už viešosios tvarkos pažeidimus - įrodymai galioja 30 minučių.
 16. Už narkotikus, nelegalias prekes, neprisegtą diržą įtarimas prisideda automatiškai.
 17. Radus narkotikų, teisėsauga privalo juos atimti.
 18. Draudžiama du kartus įtarti žaidėją už tą patį pažeidimą, išimtis kuomet žaidėjas yra įtariamas, išteisinamas bei padaro tą patį pažeidimą vėl.
 19. Žaidėjui kuriam uždėjote netinkamą įtarimą privalote suteikti baudą bei grąžinti pinigus.
 20.  Įtarimai už šviesas galioja tarp 21 ir 6 valandų.
 21. Draudžiama naudoti /stebėti komanda kad surinktum tinkamus įrodymus už padaryta nusikaltimą, taip pat draudžiama naudoti /to /get komanda kad palengvintum nusikaltėlio sugaudymą.
 22. Teisėsauga gali - tačiau neprivalo atimti vairuotojo teises žaidėjui kai šis 2 kartus iš eiles gauna įtarimo už keliu eismo taisyklių nesilaikimo. 
 23. Draudžiama dėti /ita jeigu žaidėjas padare nusikaltimą per /sms (žinute), /r (darbo racija), /tr (bendra teisėsaugos racija), /vc (vip chat) ar /ac (admin chat)
 24. Policijos darbuotojai privalo dirbti tik darbiniu transportu, su nuosavom leidžiama tik direktoriui bei pavaduotojui ( Nebent išimtis, priklauso kaip sugalvosite savo darbo rangus).
 25. Teisėsaugininkas privalo pasiūlyti bauda iki 20 įtarimo lygio. Tačiau jeigu žaidėjas atsisako mokėti bauda viena karta, teisėsaugininkas neprivalo siūlyti antra karta.
 26. Teisėsaugininkas privalo išteisinti naujoką (iki  600 XP ) Jeigu šis padarė smulkius nusižengimus (t.y. važinėjimas be diržo/šalmo, sukeltą avariją) tačiau jeigu tas pats naujokas bus vėl pagautas darant tą pati nusikaltimą bus privaloma jį nubaust atitinkamai.
 27. Teisėsauga gali paskelbti 3 kartus per diena patruliavimą miesteliuose.
 28. Patruliavimas negali būti ilgesnis kaip 10 minučių, ir turi būti laiko 3 valandų laiko tarpas nuo paskutinio patruliavimo.
 29. Direktorius/pavaduotojas privalo pranešti visiems serverio žaidėjams apie vykstanti patruliavimą
 30. Policininkams draudžiama tikrinti, rakinti žaidėjus už miestelių ribų. ( Nebent buvo gaudomi teisėsaugos, turėjo įtarimo, arba nusikalto miestelių ribose. )
 31. Teisėsaugai griežtai draudžiama siūlyti bauda nusikalstamos grupuotes nariui (gauja/mafija) 
 32. Teisėsauga privalo suteikti baudas civiliams iki 20 įtarimo.
 33. Teisėsauga privalo nedalinti baudų nusikalstamoms firmoms.
 34. Teisėsauga privalo suteikti baudą neutralių firmų direktoriams, pavaduotojams iki 20 įtarimo lygių.
 35. Teisėsauga neprivalo, tačiau gali suteikti baudą nusikalstamų firmų direktoriams, pavaduotojams iki 20 įtarimo lygių.
 36. Teisėsauga privalo suteikti baudą serverio prižiūrėtojams iki 20 įtarimo lygių, jei šie nedalyvauja nusikalstamoje veikloje.
 37. Teisėsauga privalo suteikti baudą direktorių prižiūrėtojui, vadovui, pagr.administracijai nepriklausomai nuo įtarimo lygio.
 38. Teisėsauga negali daryti DeathMatch (DM) darbo ir ne darbo metu.
 39. Teisėsaugai draudžiama kištis į nusikalstamų firmų pykčius, nebent vyksta du prieš vieną grobimas, bei esate paminėti skelbime.
 40. Teisėsaugos nariai be jokios priežasties negali rakinti už miestelio ribų tai LV/SF/LS jei žaidėjas neturi įtarimo arba nebuvo gaudomas nuo miestelio ribų.

Teisėsaugos veiksmai:

Šturmus

 • 1. Teisėsauga turi teisę vykdyti šturmus.
 • 2. Šturmas gali būti pradėtas tik tuo atveju, jeigu nusikalstamų grupuočių bazėje(ar kitoje šturmo vietovėje) yra 3 gaudomi asmenys.
 • 3. Šturmo metu galima naudoti kliūtis, tačiau negalima rakinti, įtarti, naudoti tazerio.
 • 4. Šturmo metu negalima gydytis, naudoti teleportacijos komandų.
 • 5. Šturmas maksimaliai gali vykti 10 minučių.
 • 6. Baigus šturmą būtina paskelbti jog pastato šturmas buvo baigtas.
 • 9. Šturmas gali būti daromas kas 30 minučių.

Patikras

 • 1. Teisėsauga turi teisę vykdyti patikras.
 • 2.  Policijos Departamentas  gali vykdyti 2 kartus į dieną patikras.
 • 3. Patikra gali vykti 7 minutes.
 • 4. Jai teisėsauga patikros metu randa nelegalių prekių nusikalstama frakcija turi sumokėti bauda 50kk,
 • 5. Patikras galima vykdyti tik tada, kai yra bent 4 nusikalstamos grupuotės atstovai vienoje vietoje ir prisijungęs valdžios atstovas, kuris nėra AFK ilgiau nei 15 minučių.
 • 6. Patikras galima vykdyti tik prieš nusikalstamas grupuotes tai fūristus, gaujas, mafijas.
 • 7. Patikra gali vykti ir nusikalstamos grupuotės bazėje.
 • 8. Patikros metu, teisėsauga gali rakinti, naudoti tazerį, dėti įtarimą už pažeidimus ir sodinti į kalėjimą.
 • Patikros metu draudžiama bėgti nuo teisėsaugos, šaudyti, už tai gali būti dedamas įtarimas.
 • 10 Apie patikros pradžią ir pabaigą, teisėsaugos valdžia privalo paskelbti per /d.

 Reidus

 • 1. Teisėsauga gali vykdyti reidus.
 • 2. Reidą galima vykdyti bet kurio paros metu.
 • 3. Reidą galima vykdyti 3 kartus per dieną.
 • 4. Reidas trunka iki 15 minučių.
 • 5. Teisėsauga gali dėti įtarimus už nusižengimus.
 • 6. Teisėsaugos atstovas privalo paskelbti kada prasideda reidas ir kada bus baigiamas .

 Izoliacijas

 • 1. Tai kaip kiek vienas išvykimas iš miestelio esa užtveriamas kliūtimis.
 • 2. Izoliacijos tikslas uždaryti miesteli ir masiškai tikrinti žaidėjus po visus 4 miestelius.
 • 3. Izoliacija vyksta 10 minučių.
 • 4. Pradedant izoliacija būtina paskelbti jog miesteliai esa izoliuojami.
 • 5. Baigus izoliacija būtina panaikinti visas kliūtis iš miestelių.

7795b6ebb4d80dbe45a49901af89b1a5784.jpg

 1. Nusikalstamą sudaro: Fūristai,mafijos ir gaujos. Jų tikslas yra kelti chaosą miesteliuose bei plėsti nelegalią veiklą savivaldybėje.
 2.  Nusikalstamos grupuotės privalo vykti į: veiklas vykdomas prieš jas;
 3. Nusikalstamos grupuotės gali organizuoti: grobimus, susišaudymus, žmonių grobimus, platinti psichotropines medžiagas,  nelegalias siuntas, okupacijas.
 4. . Nusikalstamos firmos gali teikti savo paslaugas bet kada ir bet kur. Apie tai galima paskelbti viešu skelbimu;
 5.  Nusikalstamos firmos direktoriai turi teisę perleisti žaidėjus iš vienos firmos į kitą, tačiau privaloma direktoriaus leidimas - pavaduotojo negalioja.
 6.  Kiekvienos nusikalstamos firmos nariai turi teisę dalyvauti gaujų veiksmuose, tačiau vienu metu gaujos veiksme negali būti daugiau, kaip 5 tos pačios frakcijos darbuotojų.
 7.  Nusikalstamos grupuotės gali dirbti be uniformos ir transporto priemonės, jeigu priklauso aukščiausiam darbo rangui ar būriui (apie tai privalo būti parašyta darbo skiltyje).

 

         Nusikalstamų atstovai gali daryti:

Nelegalias siuntas

 • Fūristai gali vežioti nelegalias siuntas tai narkotikus, žolę ir ginklus.
 • Valdžia privalo vežant siunta pranešti per /d jog vykdoma siunta.
 • Fūristai privalo pravežti 3 nelegalių ginklų siuntas vienu metu privalo atvežti 4 bent krovinius ir turi už tai valdžia turi būtinai turėti įrodymus kad buvo atgabenta siunta.
 • Už pravežta siunta ir pateikus įrodymus teisėsaugos valdžiai tiri valdžios teisėsaugos Direktorius ar Pavaduotojas sumokėti pinigus jog nesustabdė nelegalių ginklų siuntos gabenimo tai 60 kk .
 • Norint vežti siunta turi atstovai turėti nuotrauka Policijos Departamento Direktoriaus ar Pavaduotojo kuris esa 15 min prisijunges ir ne AFK.
 • Siunta darant teisėsaugos narių turi būti bent 5 prisijungia.

Grobimus

 • Grobimus leidžiama daryti visoms nusikalstamoms frakcijoms tai fūristams ,gaujoms ir mafijoms.
 • Grobiant prašoma išperka.
 • Būtina pasidaryti įrodymus jog valdžia esa prisijungusi ir ne AFK 15 minučių.
 • Skelbimus skelbti per /d jog daromas grobimas.

Okupacijas

 • Nusikalstamos firmos gali vykdyti okupacijas praktiškai bet kur, okupacijoms galioja visos grobimo taisyklės, išskyrus žolės putimo - žolę pusti galite bet kada.
 • Teisėsauga privalo reaguoti bei malšinti okupaciją.
 • Sėkmingai įvykdžius 4 okupacijas iš eilės (paskelbiate, jog atsitraukiate dėl veiksmo stokos, prabuvę okupuojamoje vietoje 30 minučių ar ilgiau) firmos valdžios atstovai gauna papildomą laisvadienį vienam kartui.

Mafijoms leidžiama daryti:

Reketus

 • Vienu metu galima reketuoti tik viena asmenį.
 • Reketuojami tik , gaujų nariai, ir kitos nusikalstamų frakcijų nariai.
 • Tas pats asmuo gali būti reketuojamas tik 24 valandoms praėjus.
 • Reketo metu galima prašyti pinigų tai 5kk.
 • Reketo laikotarpis 10 minučių.
 • Po padaryto reketo turi praeiti 60 minučių, jog būtų galima daryti kita reketą.
 • Per diena galima reketuoti 3 kartus.
 • Reketo metu žaidėjui kuris  esa reketuojamas draudžiama išeiti AFK ar atsijungti iš žaidimo už tai gresia Iban 2 valandom.
 • Pradedant reketuoti privaloma pranešti skelbimą per /d Reketas vykdomas, žaidėjo Vardas_Pavardė, suma, laikas reketo.
 • Reketuoti draudžiama kaip vyksta veiklos. grobimai.
 • Reketuojant asmenį draudžiama kažkur jį įkalinti kur jis nebūtu pasiekiamas leidžiama naudoti tik atviras vietas, kadangi bandant jį išvaduoti jis turi būti lengvai pasiekiamas.
 • Reketuojama asmenį gali badyti išlaisvinti tai mafijos ir kitos gaujos nariai.
 • Reketus gali daryti tik mafijos.
 • Pasibaigus reketui ar išlaisvinus asmenį, jį privaloma atrišti.

 

e37ab748b0f12d0ec54d876b26fb1928663.jpg

 • Neutralias firmas sudaro tai: Medikai, Taksistai, Mechanikai, DPD kurjeriai, jų tikslas teikti paslaugas žaidėjams.
 • Šios firmos gali rengti, streikus, budėjimus , teikti nuolaidas ir kita.
 • Neutralios firmos privalo laikytis serverio taisyklių.

 

 1. Neutralioms firmoms draudžiama būti grobimuose.
 2. Leidžiama perleisti darbuotoja į kita firma, bet turi gauti direktoriaus leidimą.
 3. Medikams grobimo metu leidžiama būti nusikalstamų frakcijų bazėse, grobimuose.]
 4. Medikams būnant grobime leidžiama pūsti žolę bet jei negali naudoti ginklų ir kiek vienoje pusėje gali būti max po 3 medikus.
 5. Medikai gali naudoti tik darbo komandas grobimo metu ADMIN/VIP komandų  negali naudoti.

Neutralių firmų valdžia gali daryti:

Protestus:  

 1. Protestus gali daryti tik neutralios firmos.
 2. Protestui daryti reikalingos nuotraukos kaip grobiui.
 3. Protestus galima daryti futbolo aikštė, žvejyboje.{ Bus papildoma}.
 4. Protesto metu negalima naudoti VIP/ADMIN komandų, ginklų, narkotikų, žolės. ir medikų paslaugų.
 5. Protesto metu galima naudoti tik kastuvą, lazda, ir kumščius.
 6. Protestas gali trukti 15 minučių.
 7. Protestą išlaikius prieš teisėsauga jie jums privalo sumokėti [25kk}.
 8. Protestus galima rengti į savaite 3 kartus.

Grobimo taisyklės

 

 

1. Grobimus gali daryti tik nusikalstamos frakcijos, gaujos.
2.  Savaitgaliais grobti galima tarp 11 ir 24 valandos.
3. Grobimai yra leidžiami kas valandą grobiant tai pačiai frakcijai;
4. Vienu metu gali vykti tik vienas grobimas prieš teisėsaugos frakcija;
5. Po grobimo, teisėsaugos frakcija dalyvavusi grobime įgauna 60 minučių neliečiamybę.
6. Pasibaigus grobimui prieš teisėsaugą, galite grobti prieš nusikalstamą frakciją iškart. Taip pat pasibaigus grobimui prieš nusikalstamą frakciją, iškart galite organizuoti grobimą prieš teisėsaugą.
7. Prieš tą pačią teisėsaugos frakciją, visoms frakcijoms grobti iš eilės maksimaliai galima 2 kartus iš eilės, trečiąjį grobimą privalote daryti prieš kitą teisėsaugos frakciją.
8. Apie grobimą nusikalstamos frakcijos vadovai privalo pranešti per /d, suklydus ties skelbimu - privalote pasitaisyti antrame skelbime bei padaryti nuotrauką.
9. Rushinti į atgrobėjų pusę gali ne daugiau kaip 3 užgrobėjų  frakcijos darbuotojai. Už kitus, galima rašyti pretenzijas. ( Negalioja grobimuose tarp nusikalstamų frakcijų ).
10. Draudžiama daryti grobimus prieš Teisėsauga, jai nusikalstamos frakcijos yra 6 daugiau, negu Teisėsaugos.

11. Grobiamoje vietoje grobimo metu gali būti tik užgrobėjei, atgrobėjei, medikai.

12. Darbo dienomis grobti galima tarp 11 ir 23 valandos.

 


Grobimai tarp nusikalstamų frakcijų

1. Kiekviena nusikalstama frakcija turi teisę į kitos nusikalstamos frakcijos grobimą:
2. Norint grobti nusikalstamą frakciją, tos frakcijos darbuotojų skaičius turi būti bent 6.
3. Grobimas privalo vykti 15 minučių, galima grobti dvigubą laiką (30 minučių).
4. Grobiant nusikalstamą frakciją, reikia turėti įrodymus jog bent 4 tos frakcijos darbuotojai nesėdi kalėjime.
5. Grobiant nusikalstamą frakciją, reikia turėti įrodymus jog bent vienas tos frakcijos valdžios atstovas nėra AFK ilgiau nei 15 minučių.
6. Grobiant nusikalstamą frakciją vienas prieš viena principu, išpirka gali būti [ 20 kk]. 

Pastato grobimas

 

 1.  Vykdant pastato grobimą maksimaliai gali būti dvi nusikalstamos frakcijos.
   Griežtai draudžiama naudoti neleistinas programas  už kiekvieną čyterį, jūsų firmoje pasigavusį grobimo metu Jūs privalote susimokėti baudą tai 90 kk ,priešingoje  pusėje esančioje grobime dalyvavusiai firmai. Grobimo metu pasitaikius čyteriams kurie nedirba vienoje iš firmų jūs turite teisę skelbti „Čytas getinamės“ bei turite 45 sec susigetinti atgal į grobiamąją vietą, taip pat privalote pridėti 2 minutę prie grobimo laiko už kiekvieną tokį atvejį, tokiems čyteriams pasirodžius grobime 3 kartus turite teisę grobimą atšaukti. 
 2.  Prieš grobiant privalote įsitikinti, jog yra prisijungęs tinkamas skaičius darbuotojų tai 3x3 ir svarbu būtų lygybė, ar valdžia  nėra AFK ilgiau kaip 15 minučių. Nuotraukos galioja 15 min.
 3. Pusti žolę galima likus iki grobimo pabaigos ne mažiau kaip 5 minutės.
 4. Grobiamos vietos tai: (Tvarkoma kilus klausimams rašyti A.Ž)
 • Bankas( Galima būti tik apačioja) nuotraukos: a0b7ed8749d9601fe1f41979b84470bc235.jpg02c0b51d85ece96257cfa4551fb53a4d228.jpg
 • Kapinės [ Bažnyčios vidus].Nuotrauka 9f40e0c77c101f46d840890290540857703.jpg
 • Hotelis {Galinė pusė} Nuotraukos: 1eb4e89a2a6800d16a8be594b8eedf34364.jpgdea6192e4215f2883d056d4e4a315b53870.jpg
 • Transporto priemonių salonas nuotraukos:df12456ed8f1f9e13644ec399ecf4a65815.jpge2f05f9f8fe4d383ac464325ea591c0534.jpg

Radus klaidų būtinai praneškite GD prižiūrėtojui  @Tukas_Tuktukas

(Tema bus pildoma)

Redaguota Tukas_Tuktukas
 • Love 1

🔷Pasiekimai🔷

GQRe57c.png

✔️Buvęs Forumo Moderatorių Vadovas Nuo 2019/09/15. iki 2020/01/18.

✔️Direktorių/Gaujų prižiūrėtojas Nuo 2020/01/18 iki -.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Gif ginklas“

GQRe57c.png

 

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda į tema
Pasidalinti ant kitų socialinių tinklų
Svečias
Ši tema yra užrakinta.

 • Nariai, šiuo metu skaitantys   0 nariai (-ių)

  Niekas iš užsiregistravusių narių žiūri šita puslapi.

Visos teisės saugomos Redcounty.LT

 • Svetainės atlikimas: malhska/mariusqw
 • ×
  ×
  • Create New...